Çiğköfteci Hasan Aybak

Kalkuftakar Hasan Aybakî yê Semsûrî roja awanbîyayîşî ra heta na roje sektor de verdebîyayîşî xo rê yew armanc hesibnayo û her tim hetê xebata xo ra yew cayêde girîng girewto. Bi tesîsanê xo yê ke goreyê qeydeyanê standartanê mîyannetewe yê, werdê ke hetê weşîyê û pakîye hetê muhendîsan ra ameyê tesdîqkerdene, werd ano sifreyê şima ser.

Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder
Placeholder

Tesîsanê ma de teberê kalkufta de, viraştişê û paketkerdişê lavaşan kî êno viraştene. Viraştişê kalkuftayan tesîanê ma de goreyê standartanê viraştişê werdan/gidayan bi malzemeyanê weçîniteyan ra ena kerdene. Teberê kalkuftakaranê bînan de Kalkuftakar Hasan Aybak viraştişî lavaşî kî binê sazîya xo de viarazeno. Bi no qeyde hem tamo resen û hem kî garnîturanê tewr teze û weşan pêşkêşê şima keno.

Kalkuftakar Hasan Aybak bi derfaetanê xo yê hîrayan û bi koma xo ya pisporan ra tamo gêlerî yo mîrasmende ano verê mêmananê xo. Heme şaristanê ke şubeya xo tede esta, ê cayan de bi tesîsanê xo ra malzemeyanê tewr başan bi hostatîye û hunerî pêşkeşkerdişî rê dewam keno.